Skip to main content

Nabídka marketingových a mediálních služeb průmyslovým podnikům


„specificky – individuálně – jedinečně – profesionálně“

Marketing a marketingové řízení podniku


KORPORÁTNÍ A PRODUKTOVÝ MARKETING

 • situační analýzy postavení firmy v konkurenčním prostředí
 • tržní a zákaznická segmentace
 • možnosti marketingu v průniku na trh
 • modely procesního marketingového řízení firmy

MARKETINGOVÉ STRATEGIE A PLÁNY

 • komplexní marketingové kampaně nebo jejich části
 • produktové marketingové kampaně
 • plán krizové komunikace na podmínky firmy
 • výběr exportních trhů a marketingové způsoby jejich obsazení

Marketingová podpora podniku v médiích


KOMPLEXNÍ KOMUNIKAČNÍ PLÁNY

 • komplexní public relations podniku (podnikové PR)
 • tvorba inzertních a reklamních sdělení
 • efektivní výběr technických a strojírenských médií pro umístění inzerce a reklamy
 • plány podpory prodeje a přímého marketingu
 • efektivní mix nástrojů marketingové komunikace a byznys plán

VZTAHY S MÉDII

 • výběr médií pro efektivní oslovení zákazníků
 • tvorba tiskových zpráv a pravidelná obsluha redakcí
 • tiskové eventy, konference a brífinky
 • sestavení efektivního media plánu
 • tvorba podnikových periodik a katalogů

PROPAGAČNÍ KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY

 • nabídkové katalogy a promo materiály
 • tvorba a obsluha webových stránek
 • vyhodnocování dopadu komunikačních kampaní

Strojírenské a ekonomické časopisy pro efektivní propagaci strojírenských a konstrukčních podniků

příklady časopisů
příklady časopisů
příklady časopisů
příklady časopisů
příklady časopisů
příklady časopisů
příklady časopisů

Korporátní styl a firemní kultura


TVORBA FIREMNÍHO STYLU

 • vytvoření resp. redesign firemního logotypu
 • komplexní corporate identity podniku
 • nastavení interní komunikace podniku

Reference


Kontakt


doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

ředitel agentury
marketingové strategie a kampaně
public relations a vztahy s médii

(+420) 602 486 888

kasik@industrypress.cz
kasik.milan@seznam.cz

Ing. Evžen Reitschläger ml.

obchodní ředitel
klientský servis

(+420) 603 235 637

reitschlager@industrypress.cz

Ing. Pavel Trkal

správa dat
digitální projekty a správa www

(+420) 602 315 580

trkal@industrypress.cz

Ing. Dita Reitschlägerová, MBA

projektová manažerka
tvorba obsahů a sociální sítě

(+420) 739 400 782

reitschlagerova@industrypress.cz

Daniel Hamerník, DiS.

tisková produkce
výroba tištěných materiálů a reklamních předmětů

(+420) 777 180 498

hamernik@industrypress.cz

Mgr. Oldřich Houška

mediální vztahy s odborným tiskem
žurnalistická tvorba a texty PR

houskao@gmail.com

Karel Chovanec, akademický malíř

grafické návrhy a projekty
předtisková příprava a výroba

karel@eskira.cz

PhDr. Milan Vondráček

odborné, jazykové a technické korektury
tisková příprava